Aunt Betty [Teta Beta]

The Traveler/Putnik

The Traveler is a non-profit, non-governmental organization with its headquarters in Zapresic (Croatia). The organization is founded to promote art, traditional values and culture (first of all in our city, our country and in surrounding countries that share a similar language). Its founders are Bible believing Christians, and everything we do, we do to glorify the name of our Savior Jesus.

[“Putnik” je neprofitna, nevladina organizacija sa sjedištem u Zaprešiću. Udruga je osnovana sa ciljem promicanja umjetnosti, tradicionalnih načela i kulture (prvenstveno u našem gradu, našoj zemlji, te okolnim zemljama koje dijele slični jezik). Osnivači su prakticirajući kršćani, i sve što radimo, radimo da bismo proslavili ime našeg spasitelja Isusa.]

Being a part of this organization changes some of the things regarding my hobby. I am still making cards and similar projects, organizing workshops, designing papers and stamps in Croatian language (all that you can find under the name “Teta Beta” or in English “Aunt Betty” products) but the difference is that all the profit will be used by the organization “The Traveler”. If you would like to be a part of this and help us out, you can donate to the organization (the informations are at the bottom of the post), or if you are searching for an illustrator you can send us an email (tetabetacraft@gmail.com). If you are from Croatia or surrounding countries you can buy our papers, stamps or drawings and support our work that way.

[Postavši dio ove organizacije neke se stvari u mom hobiju mijenjaju. I dalje ću izrađivati čestitke i slične projekte, organizirati radionice, dizajnirati papire i štambilje na hrvatskom jeziku (sve ono što inače možete naći pod imenom “Teta Beta” proizvodi), no razlika je u tome što će sav profit koristiti Udruga “Putnik”. Ako želite biti dio toga i pomoći naš rad, možete uplatiti donaciju na račun Udruge (informacije su na dnu posta), ili ako pak tražite ilustratora možete nam se javiti emailom (tetabetacraft@gmail.com). Ako ste iz Hrvatske ili okolnih zemalja, možete kupiti neke od naših papira, štambilja ili crteža i na taj način pripomoći radu Udruge.]

Let me point out once again that this is still my hobby. That means, that I do all these things after my daily work and serving in a church plant in my town Zapresic. If you order cards, papers or stamps I will do my best to ship them ASAP, like I did in the past.

[Dozvolite mi da još jednom napomenem kako je sve ovo moj hobi. To znači da sve ovo radim nakon svojeg radnog vremena i služenja u svojoj crkvi. Ako naručujete karte, papire ili štambilje učiniti ću sve što je u mojoj moći da što je prije moguće pošaljem vašu narudžbu (baš kao što sam to činila i u prošlosti).]

Now, if you are asking yourself why in the world would someone invest so much time and effort in a hobby, let me just say that it is not because I am all great and peachy. 🙂 As I wrote earlier, I am a Bible believing Christian.  Before some 10 years or more, I started to read the Bible and I become aware of the fact that my first and the biggest problem was my sin (not my unhappiness, depression or loneliness). Reading through the Bible I understood that Jesus solved my sin problem. He died instead of me, bore the punishment for my sins so that I could have eternal life and not fear the judgment of God that will one day come upon all people. One day I humbled myself and asked Him for forgiveness. Ever since then I live a different life. Reading that Bible changed my way of thinking and how I live. So, that is the reason why I can enjoy this hobby so much, and share that joy and what Jesus did for me, with others.

[Ako se pak pitate zašto bi netko toliko vremena i truda uložio u nešto što je samo hobi, reći ću vam da to nije zato što sam ja sva sjajna i krasna. 🙂 Kao što sam ranije napisala, prakticirajuća sam kršćanka. Prije nekih 10 i više godina, počela sam čitati Bibliju i postala sam svjesna činjenice da je moj najveći problem grijeh, a ne to što sam nesretna, depresivna ili usamljena. Čitajući Bibliju shvatila sam da je Isus taj koji je za mene riješio moj problem glede grijeha. Umro je umjesto mene, ponio kaznu za moje grijehe da bih ja mogla imati vječni život i ne biti u strahu od suda koji će Bog jednog dana sprovesti nad ljudima. Jednog sam se dana ponizila i jednostavno ga zamolila za oprost. Od tada živim potpuno drugačijim životom. Čitanje Biblije promijenilo je moje razmišljanje i uopće kako živim. Eto, to je razlog zašto mogu toliko uživati u ovom hobiju, dijeliti ga s drugima, te dijeliti s drugima sve ono što je Isus učinio za mene.]

Thank you so much for all your support, comments, help and prayers. [Od srca vam hvala za svu vašu podršku, komentare, pomoć i molitve.]

*****

The info for the donations [Osnovni podaci Udruge]:

Name of the organization: Udruga Putnik//Address: Prigorska 16, 10290 Zapresic, Croatia, Europe//Account number at the Zagrebacka banka: 2360000-1102266416//IBAN: HR8923600001102266416//Swift Code: ZABA HR2X.

Advertisements
%d bloggers like this: