Aunt Betty [Teta Beta]

Archive for July 26th, 2012|Daily archive page

Just for Kids/Samo za djecu

In Uncategorized on July 26, 2012 at 1:46 am

Today I have a special post. We are all very thrilled that the third issue of Croatian Magazine Do!ts is finished. A big group of people contributed and our ladies, Ivona and Martina together with Nebojsa, worked hard so that this issue would look really good.

[Danas imam poseban post. Sretni smo da je izašao treći broj Do!ts časopisa. Bilo je uključeno mnogo suradnika, a Ivona, Martina i Nebojša naporno su radili kako bi ovaj broj izgledao zbilja dobro.]

I did a couple of things for this issue and totally enjoyed it. [Za ovaj broj napravila sam nekoliko stvarčica i zbilja uživala u tome.]

Making cards and decorations for kids is always fun and special. One can really surprise them and make them happy. Recently I made a birthday set for my nephew and you can see it here or here. Now I am learning how to share my work space with him. He is visiting and loves to draw and craft at my desk.

[Izrađivanje karti i dekoracija za djecu je uvijek zabavno i posebno. Djecu se zbilja može iznenaditi i razveseliti. Baš sam nedavno napravila jedan rođendanski set za mog nećaka kojeg možete vidjeti ovdje ili ovdje. A ovih dana učim kako dijeliti svoj kreativni kutak s njim. U posjeti je i zaista voli crtati i stvarati za mojim stolom.]

Today I will share two cards with you that I made a while ago but did not post them. I used my TCM Lovely Labels 14 stamp set. Well, I hope you like the cards and the new issue of Do!ts Magazine.

[Danas ću s vama podijeliti dvije karte koje sam nedavno napravila ali ih još do sada nisam objavila. Koristila sam svoj TCM Lovely Labels 14 set štambilja. Nadam se da vam se sviđaju karte i novi broj Do!ts časopisa.]

Advertisements