Aunt Betty [Teta Beta]

Do!ts #2/Drugi broj časopisa “Do!ts”

In Uncategorized on February 9, 2012 at 11:02 am

These days a lot of things were happening in my life. Among other things, I did some projects for the second issue of a free Croatian Magazine called “Do!ts”. If you did not hear about it, you can read my post about the first issue here. And, if you would like to read or download the second issue, just click here.

[Ovih se dana mnogo toga događalo kod mene. Između ostalog, radila sam nekoliko projektića za drugo izdanje besplatnog digitalnog časoipsa “Do!ts”. Ako niste još čuli ništa o časopisu, možete pročitati post o prvom broju ovdje. A, ukoliko želite prelistati i/ili preuzeti drugi broj, to možete učiniti ovdje.]

Today I am sharing a retro wedding set I did for the magazine. Although I love those regular invitations and thank you notes, there is something special in these totally different and crazy wedding ideas. The set has an invitation and an envelope (i.e. the invitation is a CD that looks like the vinyl record), a thank you note (that is actually a candy bag which has some space in the front for the picture), and a gift for the guests (a retro slice of cake, i.e. a little box for cookies). In the background you can see some great ideas about how to decorate your retro wedding. You can use real vinyl records, old Coca-Cola bottles, some candy jars or cupcakes.

[Danas postam ovaj retro set za vjenčanje koji sam radila za časopis. Iako volim one uobičajene pozivnice i zahvalnice, ima nešto posebno u ovim drugačijim i luckastim idejama za vjenčanje. Set se sastoji od pozivnice i omotnice (pozivnica je zapravo CD koji je ukrašen da izgleda kao gramofonska ploča), zahvalnice (to je ukrašena vrećica za slatkiše koja naprijed ima prostor gdje se može umetnuti fotografija) i poklona za goste (retro šnita torte koja je zapravo kutijica za kolačiće). U pozadini možete vidjeti neke ideje za dekoraciju stolova. Možete koristiti stare gramofonske ploče, Coca-Cola boce, staklenke za slatkiše ili ukrasne čašice za male kolačiće.]

The other thing I did, besides cards and other projects which I was making on a daily basis, are these new paper sets. I can share some sneak peeks, and as soon as I get the green light for the sale, they will be revealed in full. ‘Till then, you can visit my blog in the days to come and see some of them on my cards that I will post.

[Druga stvar oko koje sam se trudila, uz karte i projekte koje sam radila na dnevnoj bazi, su ovi novi setovi papira. Mogu s vama podijeliti nekoliko malih sličica novih papira, a čim dobijemo zeleno svjetlo za prodaju, objavit ćemo ih u potpunosti. Do tada možete posjetiti blog u narednim danima i povremeno neke od njih vidjeti na mojim budućim kartama.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: