Aunt Betty [Teta Beta]

The lost Christmas story/Izgubljena božićna priča

In Uncategorized on December 26, 2011 at 11:43 am

These days I was thinking about the meaning of Christmas and one verse from the Bible constantly came to my mind. It is a verse from the prophet Isaiah (9:6):

“For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.”

And truly, there was only one child in the whole history that can bear these names. Have you ever thought about that? Who is this child? Who is this Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace? Or even better, why is he born? In just a couple of months we will celebrate another holiday and then we will remember his death and resurrection. A child that is born to die for us as a ransom? Are we in the position that someone pays ransom for us? Are we slaves to someone, are we in bondage? Have you ever thought about the Christmas this way? When you think about it this way, Christmas has nothing to do with the good food, presents and the bearded guy.

When the wise men came to see Jesus (Matthew 2:11) they brought him: gold (something suitable for a king), frankincense (something that was usually offered to God) and myrrh (something they used to embalm someone who died). A child that is a king, God and came to die instead of us.

Now when the rush and the excitement is over, maybe it is a good time to ask ourself do we celebrate the Christmas at all and what exctly means when you say to someone: ‘Merry Christmas’?

If you would like to find out the answers to the questions I mentioned in this post, I suggest you start reading the Bible (or more precisely the Gospel according to John) and ask Jesus to help you with that. If you still have questions and would like to talk about it more, write me an email or stop by for some tee at our place.

***

[Ovih sam dana razmišljala o značenju Božića i neprestano mi je u misli dolazio jedan stih iz Biblije. Točnije, iz knjige proroka Izaije (9,5):

“Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.”

I zaista, samo je jedno dijete u cijeloj povijesti moglo nositi sva ova imena. Jeste li ikad razmišljali o tome? Koje je to dijete? Tko je taj Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni? Ili da postavim možda čak i bolje pitanje, zašto je uopće rođen? Za svega nekoliko mjeseci slaviti ćemo još jedan blagdan tijekom kojeg ćemo se prisjećati njegove smrti i uskrsnuća. Dijete koje je rođeno da bi umrlo za nas i otkupilo nas? Zar nama treba Otkupitelj? U kakvoj smo mi to poziciji da netko mora dati otkupninu za nas? Zar smo nečiji robovi, zar smo u okovima? Jeste li ikad razmišljali o Božiću na ovaj način? Kad razmišljam o Božiću s biblijske perspektive, ono nema nikakve veze s dobrom hranom, darovima i bradatim čičom. 

Kada su mudraci došli k Isusu (Evanđelje po Mateju 2,11) donijeli su mu: zlato (nešto prikladno za kralja), tamjan (nešto što se obično prinosilo Bogu) i smirnu (pomast kojom su pomazivali mrtvace). Dijete koje je kralj, Bog i došao je umrijeti umjesto nas.

Danas, kada je uzbuđenje i strka iz nas, možda je pravo vrijeme da se zapitamo da li uopće slavimo Božić i što to zapravo znači kada nekome poželimo ‘Sretan Božić’?

Ako želite saznati odgovore na neka pitanja koja su postavljena u ovom postu, predlažem vam da se ohrabrite i započnete čitati Bibliju (točnije, Evanđelje po Ivanu) i zamolite Isusa da vam u tome pomogne. Ako još uvijek imate pitanja i želite porazgovarati o ovoj temi, možete mi napisati email ili svratiti na čaj.]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: